Home

Deze tijdelijke website is vervangen door www.kiwanis.nl/moerdijk

"Serving the children of the world" is onze missie

Kiwanis is de naam van een wereldwijde organisatie van serviceclubs, clubs van mensen die via allerlei activiteiten gelden bij-eenbrengen (fund raising) om z.g. goede (kinder-)doelen te ondersteunen.

Kiwanis clubs handelen autonoom, al zijn zij gebonden aan de reglementen van Kiwanis International, gevestigd in de VS, Indianapolis. Clubs kunnen qua samenstelling gemengd zijn of bestaan uit alleen mannen of vrouwen. Ook zijn er jongerenclubs. Clubleden zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Om lid te worden moet je uitgenodigd (gevraagd) worden.

De clubs streven naar leden uit verschillende beroepsgroepen, maar het is niet zo, dat er maar één persoon per beroep lid kan worden. Belangrijker dan het beroep is dat een lid past in een club.

 

Kiwanis in Nederland en Moerdijk

In Nederland zijn zo'n 125 clubs actief, met circa 3.000 leden. Het District Nederland is verdeeld in 14 divisies, met elk een eigen Luitenant-gouverneur, uiteraard ook een vrijwilligersfunctie. De Kiwanis Club Moerdijk telt momenteel 16 leden. De club is opgericht in 2003 en gechartered (officieel opgenomen in de wereldwijde organisatie) in 2012. De meeste mensen uit West-Brabant kennen onze club van openhaardhout, vogeltaarten, de webwijnwinkel, het Groot Dictee Moerdijk, het mondiale project 'Help Tetanus de wereld uit' en als donateur of sponsor van kleine en grote projecten en instellingen in buiten-en binnenland.

 

Drie activiteiten / evenementen op de agenda

Op deze website vindt u informatie over, en/of de mogelijkheid tot inschrijven voor, de activiteiten / evenementen, die de komende maanden plaatsvinden:

Klik hier, en u komt in onze nieuwe website waar u alles vindt wat u mogelijk wilt weten - én om in te schrijven voor de VolckeRally. Tot ziens wat ons betreft!

 

 

ANBI

Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk is een vereniging, die een Stichting Fundraising heeft opgericht. Deze Stichting heeft de ANBI status. Dat wil zeggen: staat bij de Belastingdienst geregistreerd als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' - een z.g. ANBI. Als zodanig zijn wij verplicht (een verplichting waaraan wij graag voldoen) aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn gesteld om het vertrouwen van het publiek - u dus - in de filantropische (goede doelen - red.) sector te bevorderen.

 

Daarom publiceren wij een aantal documenten om maximale transparantie te garanderen:

 

 

Voor contact met onze club (onze secretaris Jaap Nelemans) of meer informatie kunt u een e-mail sturen. Klik hier om te e-mailen.

Dit is (was) de tijdelijke website van Kiwanis Club Moerdijk - de nieuwe website is www.kiwanis.nl/moerdijk